Alhamdulillah pada hari kamis tanggal 14 April 2022, kelas 2 SDI Al-Azhar 40 melaksanakan acara buka puasa bersama dalam rangkaian acara amaliyah Ramadhan. Ucapan terima kasih untuk kepala sekolah, wali kelas 2, dewan guru dan orang tua murid atas bantuan dan partisipasinya.