SELAMAT MELAKSANAKAN ASAS DAN PAS 1

Pada hari rabu tanggal 29 November 2023, SD Islam Al Azhar 40 YPKS melaksanakan ASAS dan PAS 1 bagi seluruh murid kelas 1 sampai 6.Segenap dewan guru mengucapkan “selamat melaksanakan ASAS dan PAS 1”.. Semoga Allah mempermudah belajarnya dan Allah berkenan memberikan nilai yang terbaik.

Read More